Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı

Akademik Kadro

Akademik Formu

 

Ofis: 510
Telefon: 0212 395 37 32
E-posta:erozdeno@mef.edu.tr

Prof. Dr. Ozan ERÖZDEN (Kamu Hukuku Bölüm Başkanı)
Ozan Erözden 1989 – 1999 yılları arasında İ.Ü. Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi (Yrd. Doç.) olarak görev yaptı. 1999 – 2002 yılları arasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde insan hakları gözlemcisi olarak Hırvatistan’da çalıştı.  2002-2015 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi (Yrd. Doç. ve Doç.) olarak görev yaptı. Alexandar von Humboldt Stiftung bursu ile Mart 2006 – Eylül 2007 tarihleri arasında Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırmacı olarak bulunan Erözden, Eylül 2015’den bu yana MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesidir. İki uluslararası projede (UNDP destekli Blue Bird ve AB Komisyonu destekli JURISTRAS) ve bir ulusal TÜBİTAK 1001 projesinde araştırmacı olarak çalışan Erözden’in devlet kuramı, milliyetçilik kuramları, insan hakları, demokrasiye geçiş süreci adaleti ve hukuk felsefesi konularında Türkçe ve yabancı dillerde yayınları vardır.

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Kamu Hukuku, 1996
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi, Kamu Hukuku, 1990
Lisans:İstanbul Üniversitesi, Hukuk, 1988
 


Ofis: 531
Telefon: 0212 395 36 09
E-posta: cinarr@mef.edu.tr​

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR
Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR, Yargıç, Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve Yargıtay Üyesi olarak uzun yıllar görev yaptı. Aynı zamanda Ufuk Üniversitesinde, Türkiye Adalet Akademisinde ve Polis Akademisinde öğretim üyesi olarak dersler verdi. Federal Almanya’daki Max-Planck Enstitüsü ile Marmara Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve İnceleme Merkezi tarafından ortaklaşa yürütülen “Türkiye’de Ceza Davalarının Etkinliği” konulu bilimsel araştırmanın Türkiye ve Almanya Max-Planck Enstitüsündeki çalışmalarına katıldı. Almış olduğu burslarla  Trier Üniversitesinde, Frankfurt Goethe Institut ve Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in FREIBURG - ALMANYA’da bilimsel araştırma ve inceleme yapmıştır. Birçok bilimsel komisyonda üye olarak çalıştı. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu tasarılarının hazırlanmasında ve TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerinde komisyon üyesi olarak görev yaptı. Alanında çok sayıda makale ve bildiri yayımladı. Kitapları: “Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçları”, “Tehdit Suçu”, “Türk Ceza Hukukunda Cezalar”, “Ceza  Yargılamasında  Temyiz  Yolu”, “Türk ve Alman Ceza Yargılama Hukukunda İstinaf”, “Yaptırımı (cezayı) ve Sonuçlarını Ağırlaştıramama Kuralı”. Adalet Bakanlığında 1993 - 1996 yılları arasında Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak idari görevde bulundu. Yargıtay üyesi olarak görev yaparken, kendi isteği ile 2014 yılında emekli olarak, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Profesör olarak göreve başlamıştır. 2014 yılından bu yana MEF Üniversitesi Senato Üyesidir.
 
Araştırma Alanları:Ceza ve Ceza Yargılama Hukukudur. Ceza hukukunda yaptırımlar. Ceza özel hukukunda ; konut dokunulmazlığını ihlal, depremin etkisiyle yapıların çökmesi, tehdit ve alkolün etkisiyle trafik güvenliğini ihlal suçları. Ceza yargılama hukukunda; hukuka aykırı kanıtlar, yargı bağımsızlığı ,hükmün konusu ile istinaf ve temyiz yasa yolları

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Kamu Hukuku, 1990
Lisans:İstanbul Üniversitesi, Hukuk, 1976
 Telefon: 05337432703
E-posta: polato@mef.edu.tr

Prof. Dr. Oğuz POLAT
Oğuz Polat 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1990 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalını kurdu. Aynı yıl, başkanlığını yürüttüğü Anabilim Dalında Doçent, 1995 yılında ise Profesör ünvanlarını aldı. 2000-2003 döneminde Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığını yaptı.

Begun Violence Prevention center  of Case Western Reserve Unıversity  de  2009-2012  döneminde araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalıştı. Şu anda 5 fakülteye tıp ,hukuk ve psikoloji bölümlerine  adli tıp , tıbbı uygulama hataları , kriminoloji ve şiddet dersleri anlatmaktadır. Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddeti Araştırma ve Uygulama merkezinin de direktörlüğünü yürütmektedir.

Tıbbi Uygulama hataları , şiddet ,çocuk istismarı , çocuk hakları ve adli tıp konularında  24 kitabı ve 120  makalesi bulunmaktadır. 6 bilimsel derginin de bilimsel kurulunda yer almaktadır.

Risk altındaki çocuklarla ilgili 3 derneğin başkanlığını yürütmüş ve  Birleşmiş Milletler ilk alternatif çocuk hakları raporunun baş raportörlüğünü  yapmıştır. 2015 yılından beri  İMDAT-Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği başkanlığını yürütmektedir.
 


Ofis: 561
Telefon: 0212 395 36 55
E-posta: akyurekg@mef.edu.tr​

Doç. Dr. Güçlü AKYÜREK
Doç. Dr. Güçlü Akyürek, Galatasaray Lisesi’nden ve 2004 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Lisans eğitiminin son yılında bir dönem Paris Panthéon-Sorbonne Üniversitesinde Erasmus Programı çerçevesinde bulunmuş ve lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede Ceza Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. Akyürek daha sonra Galatasaray Üniversitesinde de “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu” başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. İngiltere, Fransa, Belçika, İsviçre gibi ülkelerin üniversitelerinde araştırmalar yapan Akyürek, “Yargılamanın Yenilenmesi” adlı teziyle 2016 yılında doçent olmuştur.
 
Doç. Dr. Güçlü Akyürek hâlihazırda İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Etik Kurul üyeliği, Türk Ceza Hukuku Derneği yönetim kurulu üyeliği ve RACSE (Avrupa Sosyal Şartı ve Sosyal Haklar Akademik Ağı) üyeliğini sürdürmektedir. Akyürek, iyi derecede İngilizce, Almanca ve Fransızca bilmektedir.
 
Araştırma Alanları:  Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Özel Hayat, Çalışma Ceza Hukuku, Tıp Hukuku

Doktora: Galatasaray Üniversitesi, Kamu Hukuku Doktora Programı, 2011
Y. Lisans: Paris Panthéon-Sorbonne Üniversitesi, Ceza Hukuku, 2005
Lisans: Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2004
 Ofis: 560
Telefon: 0212 395 36 21
E-posta: ensaris@mef.edu.tr​

Dr. Öğr. Üyesi Hafize Sevinç ENSARİ
Dr. Öğr. Üyesi H. Sevinç Ensari, 1995 – 2009 yılları arasında Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1996-1998 yılları arasında yüksek lisans çalışmaları için Bristol Üniversitesi, İngiltere’de bulundu. 2005 - 2008 yılları arasında Erasmus Koordinatör Yardımcılığı yaptı. Doktora çalışmaları için İngiltere’de karşılaştırmalı idari yargılama hukuku üzerine araştırmalar yürüttü. 2009 - 2012 yılları arasında Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2012 – 2014 tarihleri arasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinde çalıştı. 2012-2013 yılları arasında Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı yaptı.  Mart 2014 tarihinden itibaren MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
 
Araştırma Alanları: İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Avrupa İdare Hukuku, Karşılaştırmalı İdare Hukuku

Doktora: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2008
Y. Lisans: Bristol Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bristol, İngiltere, 2000
Lisans:İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, 1994
 


Ofis: 572
Telefon: 0212 395 36 24
E-posta: karacaoglue@mef.edu.tr​
 

Dr. Öğr. Üyesi Emine KARACAOĞLU
Emine Karacaoğlu, 1986 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Adana Barosundaki stajın ardından, 1987 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde çalışmaya başlamıştır. Yüksek lisans derecelerini, 1991 yılında Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile 1992 yılında İngiltere Nottingham Üniversitesinden (LLM) ve doktora derecesini , 2003 yılından İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden almıştır, 2004-2012 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ve 2012-2014 yılları arasında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinde çalışmıştır. Halen MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim dalında öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile Hukuk ve Sinema derslerini vermektedir. Yayınlanmış Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Pratik Çalışmaları isimli bir kitabı, çeşitli makaleleri ve çevirileri bulunmaktadır.

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Kamu Hukuku, 2003
Y. Lisans: Nottingham Üniversitesi, LL.M., 1992 
Y. Lisans: Dicle Üniversitesi, Kamu Hukuku, 1991
Lisans: Dicle Üniversitesi, Hukuk, 1987
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x